Kommande år kommer byggnaderna i Bönared få en utvändig upprustning.

Huvudbyggnaden kommer att bland annat få ny altan, ny ytterdörr och byte av panel där så erfordras. Norra flygeln, reparation av tak och byte av skadad panel och södra flygeln, reparation av ytterdörr. Sist men inte minst kommer vedboden genomgå en totalrenovering. Vidare kommer alla byggnader målas och alla fönster ses över.

För att kunna finansiera detta kommer föreningen erhålla bidrag från Länsstyrelsen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Mullsjö kommun. Föreningens del av kostnaderna är 10%.

Arbetet beräknas starta hösten 2018 och vara färdigt 30 april 2020.