Lördag 27 April 2019
9:00

Torpvandring

Vi ägnar några timmar på förmiddagen till att bekanta oss med Torpets rote. Samling vid Strömsdal klockan 9.00

OBS Tid och plats!!!

Säkerhetskopiera till händelsen lista