Lördag 20 Oktober 2018
19:00

Oktoberfest

Föreningens höstfest med mat och underhållning. Anmälan senast 14 oktober till Carina 070 586 24 80 eller till BrittMarie 070 948 93 67

Säkerhetskopiera till händelsen lista