Lördag 19 Oktober 2019
18:00

Oktoberfest

Föreningens höstfest med mat och underhållning. Anmälan senast 13 oktober till Carina 070 586 24 80 eller till Britt Marie 070 948 93 67 eller Katarina 072 741 94 48 eller Karin 072 226 11 22.

OBS TIDEN!!!

Säkerhetskopiera till händelsen lista