Lördag 19 Oktober 2019
18:00

Oktoberfest

Föreningens höstfest med mat och underhållning. Anmälan senast 14 oktober till Carina 070 586 24 80 eller till Britt Marie 070 948 93 67.

OBS TIDEN!!!

Säkerhetskopiera till händelsen lista