Utomhusarbete skolan

Det är dags att snygga till den yttre miljön i skolan. Fika serveras!