Årsmöte 2022

Det årsmöte som skulle hållits i mars har flyttats fram till 21 maj i skolan. Efter årsmötet bjuder föreningen på grillfest som ersättning för den grötfest som ställdes in i januari. Anmälan till årsmöte och grillfest till Gerd tel 073-503 Läs mer →