• Onsdagsträffar i skolan 9.30 jämna veckor.
  • Onsdagsvandringar 9.30 udda veckor olika samlingsplatser (se facebook eller hemsida)
  • Torpvandring 22 september
  • Oktoberfest 20 oktober
  • Adventskaffe 2 december i Bönared.
  • Midsommarafton traditionellt firande klockan 15.00
  • Jordgubbskaffe klockan 10-18 i Bönared under jordgubbssäsongen. 
  • Övrigt (se annons i JP eller Mullsjönytt)