• Onsdagsträffar i skolan jämna veckor klockan 9.30. Börjar 23 september.
  • Onsdagsvandringar klockan 9.30. Börjar 19 augusti. Samlingsplats se facebook eller hemsida.
  • Torpvandring 26 september. Samling skolan klockan 9.00.
  • OBS!!!!!!  På grund av Covid-19 viruset är för närvarande inga andra aktiviteter beslutade.

  • OBS!!!!!!  På grund av Covid-19 viruset är det för närvarande inga aktiviteter i skolan.