• Onsdagar udda veckor promenader klockan 9.30. Olika startplatser se hemsidan eller föreningens facebooksida.
  • Onsdagar jämna veckor klockan 9.30 stickkafé i skolan.
  • Grötfest 20 januari klockan 18.00
  • Årsmöte 16 mars klockan 19.00
  • Jordgubbskaffe klockan 10-18 i Bönared under jordgubbssäsongen. Inleds midsommardagen!
  • Övrigt (se annons i JP eller Mullsjönytt)