• Onsdagsträffar i skolan 9.30 jämna veckor.
  • Onsdagsvandringar 9.30 udda veckor olika samlingsplatser (se facebook eller hemsida)
  • Grötfest 19 januari kl 18 i skolan.
  • Årsmöte 15 mars klockan 19 i skolan.
  • Midsommarafton traditionellt firande klockan 15.
  • Jordgubbskaffe klockan 10-18 i Bönared under jordgubbssäsongen. 
  • Övrigt (se annons i JP eller Mullsjönytt)
  • Våra aktiviteter genomförs i samarbete med Studiefrämjandet