Under hösten planeras följande aktiviteter.

 • Vandringarna startar upp den 24 augusti klockan 9.30 och fortsätter onsdagar jämna veckor under hösten.
 • Aktiviteter i skolan ojämna veckor med början den 31 augusti klockan 9.30. Vandring för de som önskar.
 • Under hösten fortsätter barnverksamheten i Bjurbäck BIB med aktiviteter för barn mellan 1 och 12 år 1 gång/månaden under ledning av Eva Risinger. Se på hemsida och facebook beträffande dessa aktiviteter. 
 • 4 september är det dags för Bjurbäcks kulturdag  i skolan.
 • 14 september klockan 19.00 kommer Tage Brolin att berätta om sina kontakter med svenskbyborna i Ukraina.
 • 24 september torpvandring klockan 9.00. Vi ser oss omkring i socknens sydvästra hörn. Samling parkeringen Näs.
 • 12 oktober klockan 19.00 berättar Per Helgegren om företagshistoria i Mullsjö.
 • 22 oktober höstfest i skolan klockan 18.00. Peder Sveder underhåller och mat serveras. Anmälan senast 18 oktober till Gerd tel. 073 503 83 32.
 • 16 november klockan 19.00 är det dags för makarna Nalbin att berätta om sitt jordbruksföretag.
 • Första advent 27 november servering i Bönared klockan 10.00 till 14.00.
 • 10 december luciahögtid i kyrkan/skolan.
 • Föreningens höstutskick 2022 finns att läsa här!