Under våren planeras följande aktiviteter.

 • Vandringarna startar upp den 11 januari klockan 9.30 och fortsätter onsdagar jämna veckor under våren.
 • Aktiviteter i skolan ojämna veckor med början den 18 januari klockan 9.30. Vandring för de som önskar.
 • Under våren fortsätter barnverksamheten i Bjurbäck BIB med aktiviteter för barn mellan 1 och 12 år 1 gång/månaden under ledning av Eva Risinger. Börjar med julgransplundring 14 januari klockan 15.00. Se på hemsida och facebook beträffande dessa aktiviteter. 
 • 18 januari klockan 19.00 kommer Bengt-Åke Ögren berätta om sina upplevelser i norr.
 • 28 januari klockan 18.00 grötfest i skolan. Anmälan till Gerd tel. 073-503 83 32 senast 22 januari.
 • 15 februari klockan 19.00 HLR utbildning med Räddningstjänsten.
 • 15 mars klockan 19.00 kommer Björn Risinger berätta om Naturvårdsverket och sitt arbete.
 • 17 mars klockan 19.00 årsmöte i skolan.
 • 6 maj är det dags för utomhusstädning i skolan klockan 10.00.
 • 9 maj och fram till jordsgubbscaféet öppnar arbete och samvaro i Bönared på tisdagar klockan 15.00.
 • 13 maj torpvandring klockan 9.00. Samling Stockared.
 • 24 juni till 16 juli jordgubbscafé i Bönared. Öppettider 11.00 till 17.00.
 • Föreningens vårutskick 2023 finns att läsa här!