Vi hoppas att kunna genomföra följande aktiviteter under 2022. Allt förutsatt att pandemin tillåter detta.

 • Julgransplundring med fika i skolan 15 januari klockan 15.00 utomhus. Eva Risinger, Per Helgegren och Tomten hälsar alla välkomna.
 • Vandringarna startar upp den 12 januari klockan 9.30 och fortsätter onsdagar jämna veckor under våren.
 • Aktiviteter i skolan ojämna veckor med början den 19 januari klockan 9.30.
 • 19 januari klockan 19.00 i Skolan kommer Karin och Sven Nalbin berätta för oss om sitt jordbruksföretag. OBS INSTÄLLD PÅ GRUND AV COVIDSMITTAN.
 • 22 januari klockan 18.00 är det dags för grötfest i skolan. OBS INSTÄLLD PÅ GRUND AV COVIDSMITTAN.
 • 16 februari klockan 18.00 i Skolan HLR (Hjärt Lung Räddning) med räddningstjänsten i Jönköping. OBS INSTÄLLD PÅ GRUND AV COVIDSMITTAN.
 • 16 mars klockan 19.00 i Skolan kommer naturfotograf Mattias Landgren och visar bilder och berättar ”En vandring genom årstiderna”.
 • 18 mars Årsmöte i Skolan klockan 19.00. OBS FLYTTAT TILL 21 MAJ KLOCKAN 15.00 PÅ GRUND AV COVIDSMITTAN.
 • 20 april klockan 19.00 i Skolan kommer Fredrik Storsjö berätta om En polis vardag.
 • Tisdagar från den 3 maj är det träffar i Bönared klockan 15.00 med iordningsställande för sommarsäsongen.
 • 7 maj utomhusarbete i skolan klockan 10.00 till 13.00. Fika serveras.
 • 14 maj torpvandring klockan 9.00 samling vid skolan. Ta med eget fika.
 • 21 maj Årsmöte i skolan klockan 15.00 därefter grillfest som ersätter den grötfest som inställdes i januari.
 • 25 juni tom 17 juli är det jordgubbskaffe i Bönared. Öppettider dagligen 11 till 17.
 • Under våren avser Hembygdsföreningen anordna Barnverksamhet i Bjurbäck BIB med aktiviteter för barn mellan 1 och 12 år 1 gång/månaden under ledning av Eva Risinger. Se på hemsida och facebook beträffande dessa aktiviteter. 
 • 4 september är det dags för Bjurbäcks kulturdag  i skolan.