Västergötlands hembygdsförbunds byggnadsvårdspris för år 2021

Västergötlands hembygdsförbund vill uppmärksamma behovet av god byggnadsvård, i syfte att öka medvetenheten om byggnadsvård och god byggnadskultur i Västergötland genom att instifta en utmärkelse för ändamålet. Avsikten med byggnadsvårdspriset är att uppmärksamma goda byggnadsvårdsinsatser i samband med renovering, nyuppförande och anpassning till befintliga miljöer. Priset kan också delas ut till hembygdsförening, professionell eller privatperson som i sin gärning verkat för att kunskaper om byggnadsvård hålls vid liv och utvecklas.

Landskapets hembygdsföreningar samt byggnadsantikvarier från Västra Götalandsregionen (VGR) kan nominera bidrag till priset. En jury bestående av representanter från VGR och styrelsen för Västergötlands hembygdsförbund bedömer inkomna handlingar och avgör en vinnare till priset. År 2021 års jury har bestått av Marie Odenbring Wikmark från VGR samt Jan-Olof Berglund och Peter Backenfall från VHBF styrelse.