Under tiden mars 2019 till april 2020 har byggnaderna i Bönared fått en utvändig yttre upprustning.

Huvudbyggnaden har bland annat fått ny altan, ny ytterdörr och panelen har bytts där så erfordrats. Norra flygeln reparation av tak och byte av skadad panel och södra flygeln reparation av ytterdörr. Sist men inte minst har vedboden genomgått en totalrenovering. Vidare har alla byggnader målats och alla fönster setts över.

För att kunna finansiera detta har föreningen erhållit bidrag från Länsstyrelsen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Mullsjö kommun. Föreningens del av kostnaderna är 10%.

Arbetet påbörjades 11 mars 2019 och var färdigt december 2019.


   

 

På den här sidan kan man se bilder från arbetet