Träff i skolan

Skolan

Onsdag den 15 februari. Träff i Bjurbäcksskola för de som vill ta en promenad börjar vi med det.    

Utedag skolan

Skolan

Vi samlas för att snygga till det utomhus vid skolan

Torpvandring

Vi samlas på Stockared för en vandring Ranten, Hallarödjorna och Stockslätt med flera bebodda eller försvunna platser